Socialdemokratiet vil bruge flere penge på migranter

Foto af: Jürgen Scheffler - Pixabay

De seneste par år har Socialdemokratiet forsøgt at give vælgerne det indtryk, at partiet går ind for en stram udlændingepolitik.

Socialdemokratiets socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil, havde tirsdag den 12. marts et debatindlæg i Politiken under overskriften: ”Integrationsydelsen er en grim og grum spændetrøje, som vi ikke vil acceptere”. Debatindlægget kan læses her, men det kræver dog abonnement på Politiken (Hvilket jeg ikke formoder, at særligt mange af mine læsere har.)

Essensen er dog, at Socialdemokratiet ikke bakker op om den integrationsydelse, der blandt andet er indført for at gøre det mindre attraktivt at komme til Danmark.

Integrationsydelsen

I Udlændinge- og Integrationsministeriets pressemeddelelse fra 2015 står der blandt andet følgende om integrationsydelsen:

”Regeringen vil som tilkendegivet i valgkampen hurtigt indføre en ny integrationsydelse for nytilkomne, så det bliver mindre attraktivt at komme til Danmark og mere attraktivt at arbejde og bidrage til det danske samfund.

Derfor har regeringen indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative om en ny integrationsydelse, der gælder for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst syv ud af de sidste otte år. Regeringen fremsætter lovforslag om ydelsen fredag den 3. juli, og de nye regler skal træde i kraft pr. 1. september 2015. Dermed skabes der hurtigt klarhed om den fremadrettede situation for fx flygtninge, der kommer til Danmark.”

Kilde: http://uim.dk/nyheder/2015/straksindgreb-pa-asylomradet-2013-ny-integrationsydelse-til-nytilkomne-udlaendinge

Misinformerer Socialdemokratiet bevidst?

På Socialdemokratiets hjemmeside kan man læse om deres officielle politik. Under integrationspolitik kan man blandt andet læse:

”3. Der nedsættes en ydelseskommission

I Danmark har vi adgang til de samme velfærdsydelser, uanset hvor meget eller lidt vi hver især betaler i skat. Den samfundsmodel vil vi fastholde. En afgørende forudsætning er imidlertid, at der er flere, der bidrager, end der er mennesker at forsørge. Derfor er den danske velfærdsmodel også sårbar. Særligt når der kommer for mange til landet, som ikke forsørger sig selv, og som derfor med samfundsøkonomiske briller bliver en udgift for samfundet.”

Kilde: https://www.socialdemokratiet.dk/da/politik/udlaendingepolitik/integrationspolitik-den-nye-frihedskamp/den-nye-frihedskamp/

Officielt er det altså ikke Socialdemokratiets politik at afskaffe integrationsydelsen, men derimod at nedsætte en såkaldt ydelseskommission, der så skal finde ud af, hvordan man skal skrue ydelserne sammen. Det er nærliggende at få den tanke, at man ikke har ønsket at melde klart ud hvad ens holdning til integrationsydelsen er, af frygt for at skræmme vælgere væk. Så er det nemmere at skubbe ansvaret over til nogle andre, og dermed selv have frirum til at have en lidt løs holdning.

Men hvorfor skriver Pernille Rosenkrantz-Theil så det debatindlæg som hun gør? Læg først og fremmest mærke til, at debatindlægget er bragt i Politiken, hvilket er et tydeligt udtryk for, at hun ønsker at fiske nogle kulturradikale vælgere over til Socialdemokratiet.

Det er hamrende utroværdigt, at man i Danmarks største parti forsørger at tale med to tunger på den måde, og det er vigtigt, at der i den kommende valgkamp bliver oplyst om, at Socialdemokratiet går ind for en slap udlændingepolitik. Det er vigtigt, at befolkningen stemmer på et oplyst grundlag, og ikke stemmer på Socialdemokratiet i den tro, at de vil føre en stram udlændingepolitik.