Overdreven kommunefeminisme

Johan Emil Rasmussen. Byrådsmedlem i Svendborg Kommune.

Også bragt i Fyns Amts Avis: https://faa.dk/artikel/debat-overdreven-kommunefeminisme

I Danmark er langt de fleste enige om, at mænd og kvinder er ligeværdige. Alligevel foregår der ofte diskussioner om repræsentation af kvinder i for eksempel landets byråd og kommunalbestyrelser.

Senest har en leder i denne avis tidligere på ugen problematiseret, at 33 procent af landets kommunalpolitikere er kvinder. Ligeledes har en radikal kandidat for ikke så længe siden argumenteret for en 50/50-fordeling af mænd og kvinder, når udvalgsformandsposterne skal fordeles.

Begge dele er totalt forfejlet. Det kan aldrig blive et mål i sig selv, at der skal være en 50/50-fordeling af mænd og kvinder. Målet må være, at mænd og kvinder har de samme muligheder, og det har de den dag i dag.

Gennemsnitligt set træffer mænd og kvinder nogle forskellige valg om, hvad de vil her i tilværelsen. Det er fuldstændig uproblematisk, så længe der er tale om frie valg.