Nyttejobs skaber glæde og mening

Johan Emil Rasmussen. Byrådsmedlem i Svendborg Kommune.

Er også bragt i Fyns Amts Avis: https://faa.dk/artikel/debat-nyttejobs-skaber-glæde-og-mening

Hvis man står i en svær situation og har brug for hjælp, så skal vi som samfund tage hånd om det. Derfor er der mulighed for at få understøttelse, hvis man for eksempel er blevet arbejdsløs. Det mindste, man kan forlange til gengæld, er, at man aktivt forsøger at finde et arbejde igen og selvfølgelig også bidrager, med det man kan.

Derfor er det vigtigt med nyttejobs. Udover det rent principelle i at enhver skal bidrage, med det man evner, så er der også en vigtig social virkning af nyttejobs. Der er tidligere lavet en undersøgelse af effekterne fra nyttejobs, og den tyder på, at dem, der deltager, er glade for det.

For mig er det i sig selv en stor gevinst, at vi kan hjælpe nogle mennesker, som i mange tilfælde også har sociale problemer, med at få en stabil og meningsfuld hverdag. Men det er ikke den eneste fordel.

Forhåbentlig kan det også blive til en glidende overgang ind på arbejdsmarkedet, hvor der jo netop for tiden er et stort behov for arbejdskraft. Vi ved, at specielt indvandrerkvinder er en gruppe, som vi har problemer med at få i arbejde. Her kan nyttejobs være et vigtigt skridt på vejen.