Nyt islamisk parti indsamler vælgererklæringer

Screenshot fra partiets Facebookside, der i skrivende stund er lukket ned.

Et nyt islamisk parti, Allahs Danske Parti, forsøger at blive opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg. Det er første gang i Danmark, at et parti der erklærer sig selv islamisk, for alvor forsøger at få politisk indflydelse.

I den danske politiske debat er udlændingepolitik, og i særdeleshed islam, ofte et fremtrædende emne. Et omdiskuteret punkt heri er antallet af muslimer i Danmark, som der ifølge mange prognoser bliver flere og flere af, og, som følge heraf, med al sandsynlighed vil øge islams indflydelse på dansk kultur og lovgivning.

Netop af ovenstående grunde er det en markant udvikling, at der nu rent faktisk er et parti, der åbent erklærer sig som islamisk, og er i færd med at indsamle vælgererklæringer.

Jeg kontaktede derfor Allahs Danske Parti via deres Facebook-side, i håbet om at få svar på hvem de er og hvad de står for. Jeg blev sendt videre til deres talsmand, Mohamad El Saadi, som jeg udførte et skriftligt interview med. Mohamad er 29 år, har en række IT-uddannelser, men er i øjeblikket arbejdsløs. Det fremgår af hans CV, at han blandt andet har arbejdet som tolk, købmand, samt med telemarketing og IT. Han kunne derudover fortælle, at han håber på at blive optaget på bacheloruddannelsen i Politik & Administration på Aalborg Universitet til sommer, hvis han ikke bliver valgt til Folketinget.

(Da interviewet er skriftligt, er der kun læst korrektur i begrænset omfang, for at sikre, at jeg utilsigtet ikke forvrænger hans ord)

Læs mit interview med ham her:

Hvorfor har i stiftet Allahs Danske Parti?

Vi har stiftet partiet fordi at vi føler et kæmpestort behov her i landet om at forklar de misforhold der vokser på mange planer og fronter, f.eks. Kulturelt, politisk, moralsk og ideologisk.

Derfor synes vi at den mest optimale vej frem til få forbedret og mere harmonisk udgave af den moderne samfund vi lever i dag med en fornyet sammenhængskraft, bedst kan gøres ved at vi også tilbyder vores hjælp til en opdateret politik, som eksempelvis kan bidrage til at korrigere nogle folks forringede forståelser omkring de nye virkeligheder der udvikler sig i en høj hastighed i dag, også ved at nedbryde den kompleksitet, der kan være i et moderne samfund og rydde op efter de misinformationer og falske nyheder der hastigt spredes i en globaliseret verden som vi har i dag.

Opfatter i jer selv som et islamisk parti?

Det gør vi i allerhøjeste grad. Det fremtræder allerede i vores valg af partinavn. Som et islamisk parti opfatter vi os selv som et humanvenlig, miljøbevidste, dyreliv respekterende, teknologiudviklende og generelt velfærdselskende borger.

Vi ved udmærket at der er meget misinformation, der hersker derude omkring islam eller såkaldt islamisme, som giver indtryk af at islam og muslimer er en slags imperialistisk system, der gerne vil overtage alle lande og konverter hele verden til en stenalders samfund ved at oprette en såkaldt kalifatstat.

Dette tager vi stærkt afstand fra, tværtimod arbejder vi især med at korrigere de virkelighedsopfattelser hos radikaliseret grupper og især de muslimske til at indse den nye moderne virkelighed og dets etableret demokratiske samfundskab.

Dette tror vi, at vi vil have større succes med end de andre eksisterende partier eller andre på vej som forsøger at hjælpe på området eller tilbyde deres ugennemtænkte løsninger.

Bygger jeres politik på sharia og hvis ja, i hvor høj grad?

Når du stiller spørgsmålet sådan, om “sharia” uden en direkte kobling til islam, dvs. (islamisk sharia) så er den korte svar ja i allerhøjeste grad. Det vi mener med det er, at vi bygger vores politik på loven, grundloven, den danske lov først og fremmest og dernæst tillader vi os at bruge inspiration fra den islamiske grundlov (koranen og hadith dvs. profetens udtalelser) og det vil vi gøre i det omfang den danske grundlov kan tillade det.

Vi tilbyder derfor ikke en gennemsnitlig og såkaldt “salafistisk” opfattelse af islam og som bliver kaldt for hele pakken for muslimer. Vi vil gerne tilbyde en reformeret udgave af islam der er tilpasset både tid og sted. Dette gør vi dog ved at genbruge de samme tekster som eksempelvis radikaliseret grupper bygger på men på en opdateret og fornyet måde som stemmer med de moderne samfund som vi lever i. Selv de tekster der er outdated har vi en rigtig god forklaring på som helst må være overbevisende nok, hvis ikke til alle men til største delen af den muslimske befolkning.

Hvad er forskellen på sharia og islamisk sharia? Er sharia ikke per definition islamisk?

(Mohamad henviser mig her til en ordbog, men jeg beder ham om at komme med sit eget svar)

Som det ellers står skrevet inde på ordbogen, så er ordet sharia uafhængig af den islamiske lov/sharia. Sharia er et generelt ord for lov, ligesom at der eksister mange forskellige lov i verden. Når man decideret taler om islamisk sharia, så er det de love som muslimer baserer deres ret og uret på eller regler generelt og som stammer fra koranen og profetens udtalelser.

Der er heller ingen steder i verden hvor disse islamiske sharia er ensrettet foruden at der er er fælles enighed omkring de ligheder som er de generelle såkaldte dogmer som alle muslimer bekender sig til, fx at Gud/Allah, er ene og alene, at hans sendebud er Muhamad, og de profeter der er nævnt i koranen, og nogle andre grundlæggende overbevisninger som alle kan relater til.

Derudover er der mere end 70 grupperinger og flere forskellige rets skoler der alle udleder alle mulige forskellige sharia og lovgivninger ude fra den ene og samme koran men så ud af 10 tusinder af profeten Muhamads udtalelser som er nedskrevet af hans flere tusinder følgere dengang og som der er forskellige af grader for troværdighed til hvilket gør hele denne studie om hvad der er rigtige normer eller acceptabelt eller urigtig og uacceptabelt en vanskelige proces.

Hvad er jeres tre vigtigste mærkesager?

Vores tre vigtigste mærkesager/områder som vi gerne vil fokusere og udmærke os på i politikken er, integrationen af muslimer, kriminaliteten iblandt muslimer og beskæftigelse af muslimer i samfundet.

Hvor store tror du jeres chancer er for at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget?

Vi regner med i det mindste at have en 50% chance for at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget i 2019. Det bygger vi på at der er ca. 500.000 muslimer i Danmark, både store og små. Hvis vi antager at halvdelen er statsborger i landet, så har vi brug for 10% af dem til at støtte os til at være en del af folketinget.

Vi er opmærksomme på at der er store udfordringer forbundet med den muslimske politiske proces, f.eks. at mange muslimer ikke stemmer af religiøse grunde og andre der ikke kan finde ud af samfundsfaget i til den grad at de har lyst til at stemme. Vi vil gøre så meget vi kan for at vinde nogle af dem og få dem med på vognen.