Mine holdninger

Som konservativ rummer jeg både nationale, sociale og liberale elementer. Jeg er også meget optaget af, at vi bevarer de traditioner, værdier og den kultur, som vi har fået i arv af vores forfædre. Det er det der er med til at skabe sammenhængskraft, stabilitet og tillid i vores samfund.

Udlændingepolitik

Jeg er tilhænger af en stram udlændingepolitik. Det er jeg fordi, at jeg anerkender betydningen af kultur og religion, når mennesker skal leve sammen og integrere sig i et samfund. Derfor bør vi føre en udlændingepolitik, som sikrer at der ikke opstår store mindretal, der ikke lever som en del af Danmark.

Ligeså meget som jeg er tilhænger af en stram udlændingepolitik, ligeså meget er jeg tilhænger af, at det er et emne som debatteres på en pæn og ordentlig måde. Jeg er ikke tilhænger af, at man blander sig for meget i hvordan mennesker af religiøse, kulturelle eller andre årsager på den ene eller den anden måde indretter deres liv i det private. Vi skal kun blande os, hvis der for eksempel er tale om tvang eller at brug af skattekroner er involveret.

Socialpolitik og velfærd

Jeg er tilhænger af, at vi har et godt velfærdssamfund, som tager sig af de borgere, der har brug for hjælp og giver en sikkerhed for, at man kan få opfyldt fundamentale behov. Vi skal kontinuerligt sikre os, at vores velfærdsinstitutioner drives bedst muligt og forbedres. Især ældreområdet har min opmærksomhed, da der her er tale om mennesker som har betalt skat hele livet, og som derfor med rette kan forvente at få noget tilbage igen.

Vi skal sørge for, at hjælpen målrettes dem, som har mest brug for den. Mange mennesker, der egentlig sagtens kan klare sig selv, ville måske have mere gavn af at få en skattelettelse og i stedet få deres behov dækket gennem private tilbud. Det må være op til den enkelte, men vi skal sikre os at valgmulighederne er der.