Lad os tage ved lære af andre kommuner

Johan Emil Rasmussen. Byrådsmedlem i Svendborg Kommune.

Også bragt i Fyns Amts Avis: https://faa.dk/artikel/debat-lad-os-tage-ved-lære-af-andre-kommuner

Vi skal i fremtiden have råd til god kernevelfærd. Det, tror jeg, sådan set, at de fleste er enige i, men hvordan får vi råd til det?

Med et stigende antal ældre og tilflyttende børnefamilier, som skal have plads i daginstitutioner, så står vi med nogle økonomiske udfordringer. Ved det senest vedtagne budget har vi ramt serviceloftet, og derfor kan vi ikke hæve udgifterne. Det ville heller ikke være økonomisk ansvarligt.

Prisafprøvning og effektivisering er nødvendigt, hvis vi som kommune skal være rustet til fremtiden. Flere opgaver skal udbydes til private aktører, så kommunen kan holde sit fokus og sine ressourcer på kerneopgaverne. Derudover skal vi stille krav om, at de kommunale serviceområder løser sine opgaver mere effektivt, ved at de tager ny teknologi i brug og optimerer deres arbejdsprocesser.

En analyse fra Cepos viser, at Svendborg Kommune har potentiale til at spare 77 millioner kroner om året på ledelse og administration. Der er brugt tre forskellige metoder i analysen, så der er tale om et forsigtigt skøn – potentialet kan meget vel være større. Analysen kan findes på cepos.dk.

Analysen viser med tydelighed, at Svendborg Kommune har et stort potentiale for at effektivisere. Hvis fremtidens udfordringer skal løses på en økonomisk forsvarlig måde, så er det uden tvivl nødvendigt, at vi kigger på om der er ting som kan gøres anderledes. I analysen fremhæves Gentofte, Horsens og Holbæk som de mest udgiftseffektive kommuner. Lad os tage ved lære af dem.