Hjælp i nærområderne kan redde menneskeliv

Johan Emil Rasmussen

Indlægget er også bragt som læserbrev i Fyns Amts Avis: https://faa.dk/artikel/debat-hjælp-i-nærområderne-kan-redde

I det læserbrev som Svend Løbner har i Fyns Amts Avis fredag den 14. maj, rejses der en bekymring for at en stram flygtningepolitik kan koste menneskeliv. Jeg vil dog hævde, at det forholder sig omvendt.

Vi har desværre set alt for mange eksempler på, at flygtninge føler sig nødsaget til at tage ud på en farlig rejse over Middelhavet for at komme til Europa. Det gør de, fordi at det er den mulighed de har for at få asyl. Det incitament bliver vi nødt til at fjerne, hvis vi skal forhindre at flere bevæger sig ud på den rejse, som har kostet så mange menneskeliv.

Hjælp i nærområderne må altid være at foretrække, da vi her både kan hjælpe langt flere mennesker for færre ressourcer og samtidig forhindre at flygtninge udsætter sig selv for livsfare på en lang rejse. Det er en tilgang, som der i lang tid har været bred enighed om blandt borgerlige partier.

Det nævnes også, at vi i Svendborg Byråd har diskuteret situationen omkring syriske flygtninge, som nu skal tilbage til deres hjemland, da myndighederne vurderer at det er sikkert. Det er selvfølgelig legitimt at være uenig i myndighedernes vurdering, men vi glemmer ofte, at de flygtninge som nu opholder sig i Danmark og ikke vil rejse hjem, jo optager pladsen fra nogle andre, som måske har et større og mere akut behov. Det har hele tiden været meningen, at de kun skulle være her midlertidigt – det var aftalen fra starten.

Vi ønsker jo alle at give den bedst mulige hjælp til mennesker, som er nødlidende. Vi bliver også bare nødt til at tænke langsigtet. Hvis ikke de mange mennesker, som er flygtet fra krigshærgede lande, kommer tilbage til deres hjemland, når der er fred igen, hvordan skal de lande så nogensinde bliver genopbygget? Hvordan skal Mellemøsten nogensinde blive en stabil og velfungerende region, hvis alle unge, uddannede og arbejdsduelige borgere har slået sig permanent ned i Europa?

Jeg vil gerne advare imod at man forsøger at tegne et billede af, at en lempelig udlændingepolitik altid er det mest humane. Virkeligheden er ofte langt mere nuanceret.