EU har godkendt ”tvungen” barsel til mænd

Som det ser ud nu, kan forældre selv fordele barslen imellem sig som det passer dem bedst, men sådan bliver det ikke ved med at være.

Mænd skal fremover holde 2 måneders barsel, ellers mister man retten til de 2 måneder. Reelt set betyder det en sanktion, hvor barnet mister 2 måneders samvær med en af sine forældre, hvis man som familie ikke indretter sig sådan som EU ønsker.

I de danske medier er dette ofte omtalt som øremærket barsel til mænd – jeg anerkender skam også, at min overskrift er en smule holdningspræget, men at omtale det som øremærket er vel også holdningspræget?

I praksis vil denne ændring jo betyde, at man bliver straffet ved at få frataget tid med sit barn, hvis man ikke indretter sin familie som EU dikterer.

Hvad med vores EU-forbehold?

Vores fire forbehold blev indført, da danskerne tydeligt havde sagt nej til et omsiggribende EU, der for eksempel ville blande sig for meget i Danmarks interne forhold. Disse forbehold forhindrer dog ikke en sådan barselslov, men loven kan sandsynligvis være første bølge i en tendens, der går ud på at EU blander sig endnu mere i nationalstaters mindre interne anliggender.

En sådan retning vil gå imod det, der var intentionen med forbeholdene – nemlig at Danmark skulle bevare en rimelig selvstændighed.

Som det ser ud nu, er det dog juridisk muligt at indføre den form for tvungen barsel. Derfor bør vi, i forbindelse med det kommende EP-valg, have en debat om hvad vores fremtidige forhold til EU skal være.

Skal vi have flere forbehold, så vi sikrer at lignende situationer ikke opstår? Det kan nok ikke lade sig gøre.

Men hvad så? Skal vi følge Storbritannien ud af EU? Skal vi skabe en nordisk union som alternativ?

Den slags spørgsmål bør vi som nation forholde os til indenfor den nærmeste fremtid.

Hvorfor har man indført tvungen barsel til mænd?

Vi lever i en feminiseret tid, og der er ingen tvivl om, at eliten er de mest feminiserede.

Jeg hører ikke til dem, der elsker at hakke på eliten og give politikere og erhvervsledere skylden for alverdens ulykker – men det er også ret udbredt, at emner som feminisme, globalisering, åbne grænser og lignende, er noget der bliver diskuteret blandt højtuddannede og vellønnede. Hvis ikke på grund af egne holdninger, så af karrieremæssige årsager.

Her finder vi måske også svaret på, hvorfor vores EP-politikerne tror, at dette er et vigtigt emne, der vil forbedre borgernes liv – det er simpelthen fordi de tror, at det er normen at have den tilgang til verden. De forstår ikke, at lavt udannede er mere optaget af, hvornår de kan gå på pension, om de får en ordentlig behandling i sundhedssystem, eller i det mindste bare kan gå trygt på gaden. Disse emner er dét, der fylder i deres hverdag.

Barnets tarv – som nyfødt er mor vigtigst

Det er tydeligt, at forslaget ikke er lavet for børnenes skyld. Man fratager som skrevet nemlig barnet tid med sine forældre, hvis de ikke indretter sig efter EU’s krav.

Og så lige en kontroversiel bemærkning: som nyfødt og lille er mor vigtigere end far. Sådan er det altså bare.

Det er mor, der føder og ammer barnet, og derfor naturligt nok har en anden tilknytning til barnet end far har i de første leveår. Far skal derimod koncentrere sig om at skabe nogle trygge og stabile rammer for mor og barn. Således udfylder man bedst sin rolle som far – ikke ved at tage fri fra arbejde.

Links:

https://www.dr.dk/nyheder/udland/eu-landene-oeremaerker-barsel-til-maend

http://nyheder.tv2.dk/2019-01-25-oeremaerker-barsel-til-maend-her-har-eu-ogsaa-blandet-sig-i-det-danske-arbejdsmarked