De ældre skal have mere selvbestemmelse

Johan Emil Rasmussen. Byrådsmedlem i Svendborg Kommune.

Indlægget er også bragt i Fyns Amts Avis: https://faa.dk/artikel/debat-de-ældre-skal-have-mere-selvbestemmelse

For ikke så længe siden havde jeg fornøjelsen af at være til vælgermøde med Ældre Sagen og Ældrerådet i Svendborg. Der var mange gode bud på, hvordan vi sikrer en værdig alderdom, men der er et element, som jeg ofte synes mangler fokus i debatten: Nemlig de ældres ret til at bestemme selv.

Uanset om det gælder pleje, mad eller behandling, så skal borgeren selv kunne vælge, hvem der skal levere denne service. Derfor skal vi være bedre til at inddrage private aktører på ældreområdet, så der opstår flere valgmuligheder. På den måde sikrer vi også, at den ældre har mulighed for at sige fra, hvis de mener, at kvaliteten er for dårlig. Så har de nemlig muligheden for at vælge en anden udbyder.

Det Konservative Folkeparti er for nylig kommet med et stort udspil til, hvordan vi sikrer en bedre alderdom. Ældreområdet er nemlig en af vores hjertesager. Udspillet hedder “Omsorg, værdighed og selvbestemmelse” og har blandt andet fokus på de ældres tryghed og deres muligheder for at bestemme selv.

Vi skal nemlig have mere frit valg, så de ældre borgere får mere kontrol over deres egen hverdag. Det skal ikke være kommunen, som vurderer, hvem der leverer den bedste service. Det skal den enkelte borger selv have mulighed for.