Børn skal ikke have stemmeret

Foto fra pixabay.com

Indlægget er også bragt som læserbrev i Fyns Amts Avis den 25. januar 2020.

Debatten om stemmeret til 16-årige er begyndt igen, efter at demokratikommissionen har anbefalet, at man som et forsøg, lader 16-årige stemme ved lokal- eller europaparlamentsvalg.

Det er en tilbagevendende diskussion, som venstrefløjen også førhen har været bannerfører for.

For mig at se er det et meget vidtgående skridt, som risikerer at give børn et ansvar, som man slet ikke skal lægge på børn. Udover det ret åbenlyse, at børn ikke har samme forståelse og livserfaring som voksne har, så er det også principielt vigtigt, at myndighedsalderen følges ad med valgretsalderen.

Man kan hurtigt forestille sig den absurde situation, hvor en 16-årig kan gå ned og stemme, samtidig med at barnet stadig er underlagt sine forældres myndighed. I forlængelse heraf kunne man så indvende, at man bare kan sænke myndighedsalderen tilsvarende, men begynder vi så ikke at gøre børn til voksne for tidligt?

Lad børn være børn og lad de voksne tage ansvaret for, hvordan samfundet indrettes. Det er muligt, at de voksne begår fejl og engang imellem svigter, men jeg tvivler på, at det ville være bedre, hvis det var børn der sad med ansvaret.